ถุงฟอยด์

Showing all 13 results

ถุงฟอยด์ ถุงหน้าใสหลังฟอยด์ ถุงฟอยด์ซิปล็อค ถุงซิปหน้าใสหลังเงิน ถุงหน้าใสหลังเงินซิปล็อค ถุงซิปหน้าใสหลังฟอยด์ หน้าใสหลังเงิน หน้าใสหลังฟอยด์ ถุงหน้าใสหลังฟอยด์ตั้งได้ ถุงซิปหน้าใสหลังเงินตั้งได้ ถุงบรรจุภัณฑ์ราคาถูก ถุงซิปล็อคNppacking

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 9*14 ซม. [01]

฿33.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 10*15 ซม. [01]

฿43.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 12*20 ซม. [01]

฿65.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 14*20 ซม. [01]

฿70.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 15*22 ซม. [01]

฿82.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 16*24 ซม. [01]

฿97.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 18*26 ซม. [01]

฿108.00

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้

ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังฟอยด์ ตั้งได้ บรรจุ 50 ใบ ขนาด 20*30 ซม. [01]

฿123.00